GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.0 FPS
1080p
119.0 FPS
1440p
72.0 FPS
1440p
90.0 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
48.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.0 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
109.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.0 FPS
1080p
175.0 FPS
1440p
118.0 FPS
1440p
136.0 FPS
2160p
68.0 FPS
2160p
73.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.0 FPS
1080p
221.0 FPS
1440p
177.0 FPS
1440p
195.0 FPS
2160p
114.0 FPS
2160p
119.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn