RX VEGA 6 So với GTX 960M - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
9.0 FPS
1080p
25.2 FPS
1440p
6.7 FPS
1440p
18.8 FPS
2160p
4.0 FPS
2160p
11.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.0 FPS
1080p
60.2 FPS
1440p
25.7 FPS
1440p
37.8 FPS
2160p
13.0 FPS
2160p
20.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.0 FPS
1080p
81.2 FPS
1440p
52.7 FPS
1440p
64.8 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
36.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.0 FPS
1080p
127.2 FPS
1440p
111.7 FPS
1440p
123.8 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
82.2 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn