RX 590 So với GTX 980 Ti - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.0 FPS
1080p
81.0 FPS
1440p
60.3 FPS
1440p
60.3 FPS
2160p
36.0 FPS
2160p
36.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.0 FPS
1080p
116.0 FPS
1440p
79.3 FPS
1440p
79.3 FPS
2160p
45.0 FPS
2160p
45.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.0 FPS
1080p
137.0 FPS
1440p
106.3 FPS
1440p
106.3 FPS
2160p
61.0 FPS
2160p
61.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
183.0 FPS
1080p
183.0 FPS
1440p
165.3 FPS
1440p
165.3 FPS
2160p
107.0 FPS
2160p
107.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn