RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.0 FPS
1080p
108.0 FPS
1440p
88.0 FPS
1440p
80.4 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
48.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.0 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
107.0 FPS
1440p
99.4 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.0 FPS
1080p
164.0 FPS
1440p
134.0 FPS
1440p
126.4 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
73.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
219.0 FPS
1080p
210.0 FPS
1440p
193.0 FPS
1440p
185.4 FPS
2160p
119.0 FPS
2160p
119.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn