RTX 2070 SUPER So với RX 5700 - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RX 5700 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RX 5700 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.0 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
71.0 FPS
1440p
60.9 FPS
2160p
39.0 FPS
2160p
33.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.0 FPS
1080p
111.6 FPS
1440p
90.0 FPS
1440p
79.9 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
42.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.0 FPS
1080p
132.6 FPS
1440p
117.0 FPS
1440p
106.9 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
58.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
192.0 FPS
1080p
178.6 FPS
1440p
176.0 FPS
1440p
165.9 FPS
2160p
110.0 FPS
2160p
104.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn