i7-2600K vs i7-975 - World War Z GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

World War Z

i7-2600K vs i7-975 trong World War Z sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
13.5 FPS
1080p
11.4 FPS
1440p
9.9 FPS
1440p
8.4 FPS
2160p
5.7 FPS
2160p
4.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.5 FPS
1080p
46.4 FPS
1440p
28.9 FPS
1440p
27.4 FPS
2160p
14.7 FPS
2160p
13.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.5 FPS
1080p
67.4 FPS
1440p
55.9 FPS
1440p
54.4 FPS
2160p
30.7 FPS
2160p
29.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.5 FPS
1080p
113.4 FPS
1440p
114.9 FPS
1440p
113.4 FPS
2160p
76.7 FPS
2160p
75.8 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn