i7-2600K vs i7-975 - Rocket League GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Rocket League

i7-2600K vs i7-975 trong Rocket League sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.0 FPS
1080p
48.3 FPS
1440p
24.5 FPS
1440p
20.7 FPS
2160p
11.4 FPS
2160p
9.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.0 FPS
1080p
83.3 FPS
1440p
43.5 FPS
1440p
39.7 FPS
2160p
20.4 FPS
2160p
18.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.0 FPS
1080p
104.3 FPS
1440p
70.5 FPS
1440p
66.7 FPS
2160p
36.4 FPS
2160p
34.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
150.3 FPS
1440p
129.5 FPS
1440p
125.7 FPS
2160p
82.4 FPS
2160p
80.7 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn