i7-2600K vs i7-975 - Red Dead Redemption 2 GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Red Dead Redemption 2

i7-2600K vs i7-975 trong Red Dead Redemption 2 sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
6.3 FPS
1080p
5.3 FPS
1440p
5.1 FPS
1440p
4.3 FPS
2160p
3.3 FPS
2160p
2.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
41.3 FPS
1080p
40.3 FPS
1440p
24.1 FPS
1440p
23.3 FPS
2160p
12.3 FPS
2160p
11.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.3 FPS
1080p
61.3 FPS
1440p
51.1 FPS
1440p
50.3 FPS
2160p
28.3 FPS
2160p
27.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.3 FPS
1080p
107.3 FPS
1440p
110.1 FPS
1440p
109.3 FPS
2160p
74.3 FPS
2160p
73.8 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn