i7-2600K vs i7-975 - Project CARS 2 GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Project CARS 2

i7-2600K vs i7-975 trong Project CARS 2 sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
13.9 FPS
1080p
11.8 FPS
1440p
9.8 FPS
1440p
8.3 FPS
2160p
8.1 FPS
2160p
6.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.9 FPS
1080p
46.8 FPS
1440p
28.8 FPS
1440p
27.3 FPS
2160p
17.1 FPS
2160p
15.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.9 FPS
1080p
67.8 FPS
1440p
55.8 FPS
1440p
54.3 FPS
2160p
33.1 FPS
2160p
31.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.9 FPS
1080p
113.8 FPS
1440p
114.8 FPS
1440p
113.3 FPS
2160p
79.1 FPS
2160p
77.9 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn