i7-2600K vs i7-975 - Need For Speed: Payback GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Need For Speed: Payback

i7-2600K vs i7-975 trong Need For Speed: Payback sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
14.7 FPS
1080p
12.4 FPS
1440p
10.6 FPS
1440p
9.0 FPS
2160p
7.3 FPS
2160p
6.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
49.7 FPS
1080p
47.4 FPS
1440p
29.6 FPS
1440p
28.0 FPS
2160p
16.3 FPS
2160p
15.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
70.7 FPS
1080p
68.4 FPS
1440p
56.6 FPS
1440p
55.0 FPS
2160p
32.3 FPS
2160p
31.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.7 FPS
1080p
114.4 FPS
1440p
115.6 FPS
1440p
114.0 FPS
2160p
78.3 FPS
2160p
77.2 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn