i7-2600K vs i7-975 - Gears of War 5 GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Gears of War 5

i7-2600K vs i7-975 trong Gears of War 5 sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
10.7 FPS
1080p
9.1 FPS
1440p
7.7 FPS
1440p
6.5 FPS
2160p
4.9 FPS
2160p
4.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.7 FPS
1080p
44.1 FPS
1440p
26.7 FPS
1440p
25.5 FPS
2160p
13.9 FPS
2160p
13.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.7 FPS
1080p
65.1 FPS
1440p
53.7 FPS
1440p
52.5 FPS
2160p
29.9 FPS
2160p
29.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
111.1 FPS
1440p
112.7 FPS
1440p
111.5 FPS
2160p
75.9 FPS
2160p
75.1 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn