i7-2600K vs i7-975 - F1 2019 GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

F1 2019

i7-2600K vs i7-975 trong F1 2019 sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
13.4 FPS
1080p
11.3 FPS
1440p
9.5 FPS
1440p
8.0 FPS
2160p
6.0 FPS
2160p
5.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.4 FPS
1080p
46.3 FPS
1440p
28.5 FPS
1440p
27.0 FPS
2160p
15.0 FPS
2160p
14.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.4 FPS
1080p
67.3 FPS
1440p
55.5 FPS
1440p
54.0 FPS
2160p
31.0 FPS
2160p
30.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.4 FPS
1080p
113.3 FPS
1440p
114.5 FPS
1440p
113.0 FPS
2160p
77.0 FPS
2160p
76.1 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn