i7-2600K vs i7-975 - Call of Duty Modern Warfare GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Call of Duty Modern Warfare

i7-2600K vs i7-975 trong Call of Duty Modern Warfare sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
16.3 FPS
1080p
13.8 FPS
1440p
11.7 FPS
1440p
9.9 FPS
2160p
7.0 FPS
2160p
5.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
51.3 FPS
1080p
48.8 FPS
1440p
30.7 FPS
1440p
28.9 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
14.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.3 FPS
1080p
69.8 FPS
1440p
57.7 FPS
1440p
55.9 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
30.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.3 FPS
1080p
115.8 FPS
1440p
116.7 FPS
1440p
114.9 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
76.9 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn