i7-2600K vs i7-975 - Apex Legends GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Apex Legends

i7-2600K vs i7-975 trong Apex Legends sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
9.0 FPS
1080p
7.6 FPS
1440p
6.7 FPS
1440p
5.7 FPS
2160p
4.0 FPS
2160p
3.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.0 FPS
1080p
42.6 FPS
1440p
25.7 FPS
1440p
24.7 FPS
2160p
13.0 FPS
2160p
12.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.0 FPS
1080p
63.6 FPS
1440p
52.7 FPS
1440p
51.7 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
28.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.0 FPS
1080p
109.6 FPS
1440p
111.7 FPS
1440p
110.7 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
74.4 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn