GreedFall پر لعبہ کم معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

 GreedFall پر لعبہ کم معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

لعبہ کارکردگی پر کم معیار سیٹنگیں

کوالٹی سیٹنگیں تبدیل کریں

قرارداد 1920x1080

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₨ 201,496
345.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₨ 93,960
314.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₨ 335,916
267.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₨ 67,076
264.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
261.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₨ 174,612
259.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₨ 93,960
238.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₨ 403,126
235.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₨ 93,960
228.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₨ 67,076
217.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
217.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₨ 161,170
216.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
213.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
211.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
203.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
203.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
198.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
196.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
195.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
194.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
193.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
191.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₨ 134,286
190.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₨ 261,044
190.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
189.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₨ 201,496
189.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
187.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
186.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
183.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
183.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₨ 238,192
177.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
177.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
176.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
174.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
174.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
172.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₨ 87,239
171.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
170.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
169.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
167.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
166.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₨ 87,239
166.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
165.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
164.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
164.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
163.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
163.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₨ 73,797
163.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
161.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
159.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₨ 134,286
159.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₨ 134,286
158.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₨ 53,768
157.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
157.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₨ 134,286
157.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₨ 57,666
157.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
157.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₨ 93,960
156.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
156.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₨ 134,286
155.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₨ 44,224
154.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₨ 73,797
154.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₨ 44,224
153.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
153.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
151.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₨ 53,634
150.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₨ 24,061
150.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
146.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
146.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
146.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₨ 87,239
145.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
145.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
143.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
143.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₨ 263,329
142.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₨ 67,076
141.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₨ 93,960
141.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₨ 30,782
141.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₨ 40,192
140.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₨ 171,386
140.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₨ 93,960
139.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
139.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₨ 53,634
139.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₨ 167,891
138.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₨ 167,891
138.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
138.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
138.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
138.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₨ 67,076
137.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₨ 73,797
136.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₨ 33,471
136.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₨ 26,750
136.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₨ 162,514
136.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₨ 37,503
135.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₨ 161,707
135.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₨ 26,750
135.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₨ 53,634
134.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
132.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₨ 156,196
132.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₨ 33,471
132.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
131.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₨ 60,355
130.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
130.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₨ 67,076
130.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₨ 40,192
130.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₨ 24,061
130.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₨ 21,373
129.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
129.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₨ 147,862
127.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₨ 46,913
127.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₨ 30,782
127.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₨ 20,029
127.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
127.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₨ 20,029
126.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₨ 145,577
126.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
126.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₨ 145,039
126.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₨ 49,601
126.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₨ 144,367
126.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₨ 143,829
125.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₨ 143,829
125.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₨ 143,292
125.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
125.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₨ 67,076
125.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₨ 142,216
124.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₨ 142,216
124.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₨ 33,471
124.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₨ 22,717
124.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
123.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₨ 40,192
123.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₨ 20,029
123.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 95,438
123.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 94,228
123.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₨ 139,259
123.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₨ 33,471
122.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₨ 137,512
122.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₨ 136,571
121.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₨ 32,126
121.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
120.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₨ 46,913
120.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₨ 26,750
119.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₨ 20,029
119.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
119.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
119.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
119.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₨ 20,029
119.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₨ 132,673
119.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₨ 48,257
118.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₨ 24,061
117.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₨ 129,581
117.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₨ 87,239
116.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
116.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₨ 40,192
115.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
114.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
114.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
114.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₨ 14,652
114.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₨ 20,029
114.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₨ 40,192
113.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₨ 60,355
113.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₨ 14,652
113.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
113.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
113.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₨ 11,963
112.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
112.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₨ 17,340
111.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
111.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
111.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₨ 115,332
110.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₨ 13,308
109.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
109.3 FPS

قرارداد 2560x1440

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₨ 201,496
281.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₨ 93,960
258.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₨ 335,916
224.5 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₨ 67,076
222.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
220.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₨ 174,612
219.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₨ 93,960
203.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₨ 403,126
201.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₨ 93,960
196.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₨ 67,076
188.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
188.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₨ 161,170
187.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
185.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
184.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
178.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
178.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
174.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
173.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
172.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
171.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
171.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
169.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₨ 134,286
169.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₨ 261,044
168.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
168.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₨ 201,496
168.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
166.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
166.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
164.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
163.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₨ 238,192
159.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
159.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
158.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
157.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
157.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
155.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₨ 87,239
155.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
154.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
154.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
152.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
151.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₨ 87,239
151.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
151.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
150.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
150.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
149.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₨ 73,797
149.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
149.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
147.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
146.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₨ 134,286
146.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₨ 134,286
145.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₨ 53,768
145.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
145.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₨ 134,286
145.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₨ 57,666
144.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
144.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₨ 93,960
144.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
144.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₨ 134,286
143.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₨ 44,224
143.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₨ 73,797
142.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₨ 44,224
142.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
142.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
140.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₨ 53,634
140.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₨ 24,061
139.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
136.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
136.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
136.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₨ 87,239
136.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
136.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
134.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
134.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₨ 263,329
134.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₨ 67,076
133.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₨ 93,960
133.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₨ 30,782
133.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₨ 171,386
133.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₨ 40,192
133.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₨ 93,960
132.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
132.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₨ 53,634
131.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₨ 167,891
131.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₨ 167,891
131.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
131.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
131.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
131.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₨ 67,076
130.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₨ 73,797
130.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₨ 33,471
129.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₨ 26,750
129.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₨ 162,514
129.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₨ 37,503
129.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₨ 161,707
129.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₨ 26,750
129.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₨ 53,634
128.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
127.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₨ 156,196
127.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₨ 33,471
126.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
126.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₨ 60,355
125.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
125.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₨ 67,076
125.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₨ 40,192
125.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₨ 24,061
125.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₨ 21,373
124.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
124.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₨ 147,862
123.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₨ 46,913
123.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₨ 30,782
123.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₨ 20,029
123.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
123.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₨ 20,029
122.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₨ 145,577
122.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
122.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₨ 145,039
122.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₨ 49,601
122.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₨ 144,367
122.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₨ 143,829
122.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₨ 143,829
122.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₨ 143,292
121.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
121.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₨ 67,076
121.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₨ 142,216
121.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₨ 142,216
121.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₨ 33,471
121.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₨ 22,717
121.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₨ 40,192
120.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
120.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₨ 20,029
120.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 95,438
120.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 94,228
120.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₨ 139,259
120.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₨ 33,471
120.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₨ 137,512
119.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₨ 136,571
119.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₨ 32,126
118.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
118.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₨ 46,913
118.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₨ 26,750
117.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₨ 20,029
117.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
117.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
117.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
117.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₨ 20,029
117.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₨ 132,673
117.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₨ 48,257
116.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₨ 24,061
116.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₨ 129,581
116.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₨ 87,239
115.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
115.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₨ 40,192
114.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
114.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
114.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
114.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₨ 14,652
113.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₨ 20,029
113.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₨ 40,192
113.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₨ 60,355
113.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₨ 14,652
113.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
112.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
112.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₨ 11,963
112.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
112.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₨ 17,340
112.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
111.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
111.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₨ 115,332
110.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
110.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₨ 13,308
110.3 FPS

قرارداد 3840x2160

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₨ 201,496
143.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₨ 93,960
134.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₨ 335,916
120.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₨ 67,076
119.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
118.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₨ 174,612
118.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₨ 93,960
111.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₨ 403,126
110.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₨ 93,960
108.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
105.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₨ 67,076
105.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₨ 161,170
104.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
104.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
103.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
101.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
101.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
99.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
98.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
98.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
98.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
97.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₨ 134,286
97.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₨ 261,044
97.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
97.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₨ 201,496
97.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
96.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
96.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
95.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₨ 238,192
93.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
93.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
93.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
92.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
92.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
92.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₨ 87,239
91.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
91.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
91.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
90.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
90.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₨ 87,239
90.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
89.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
89.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
89.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
89.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
89.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₨ 73,797
89.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
88.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
88.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₨ 134,286
88.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₨ 134,286
87.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₨ 53,768
87.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
87.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₨ 134,286
87.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₨ 57,666
87.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
87.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
87.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₨ 93,960
87.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₨ 134,286
86.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₨ 44,224
86.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₨ 73,797
86.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₨ 44,224
86.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
86.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
85.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₨ 53,634
85.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₨ 24,061
85.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
84.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
84.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
84.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₨ 87,239
84.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
83.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
83.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
83.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₨ 263,329
83.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₨ 67,076
82.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₨ 93,960
82.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₨ 30,782
82.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₨ 171,386
82.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₨ 40,192
82.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₨ 93,960
82.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
82.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₨ 53,634
82.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₨ 167,891
82.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₨ 167,891
82.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
81.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
81.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
81.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₨ 67,076
81.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₨ 73,797
81.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₨ 33,471
81.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₨ 26,750
81.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₨ 37,503
81.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₨ 162,514
81.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₨ 161,707
81.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₨ 26,750
80.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₨ 53,634
80.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
80.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₨ 156,196
80.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₨ 33,471
80.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
79.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₨ 60,355
79.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
79.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₨ 67,076
79.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₨ 40,192
79.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₨ 24,061
79.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₨ 21,373
79.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
79.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₨ 147,862
78.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₨ 20,029
78.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
78.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₨ 46,913
78.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₨ 30,782
78.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₨ 20,029
78.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
78.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₨ 145,577
78.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₨ 49,601
78.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₨ 145,039
78.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₨ 144,367
78.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₨ 143,829
78.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₨ 143,829
78.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₨ 143,292
78.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
77.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₨ 67,076
77.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₨ 33,471
77.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₨ 142,216
77.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₨ 142,216
77.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₨ 22,717
77.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₨ 40,192
77.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
77.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₨ 20,029
77.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 95,438
77.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 94,228
77.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₨ 139,259
77.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₨ 33,471
77.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₨ 137,512
77.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₨ 136,571
76.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₨ 32,126
76.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
76.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₨ 46,913
76.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₨ 26,750
76.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₨ 20,029
76.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
76.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
76.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
76.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₨ 20,029
76.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₨ 132,673
76.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₨ 48,257
75.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₨ 24,061
75.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₨ 129,581
75.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₨ 87,239
75.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
75.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₨ 40,192
75.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
74.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
74.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
74.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₨ 20,029
74.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₨ 14,652
74.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₨ 40,192
74.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₨ 60,355
74.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₨ 14,652
74.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
74.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
74.3 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₨ 11,963
74.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
74.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₨ 17,340
73.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
73.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
73.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₨ 115,332
73.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
73.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₨ 13,308
73.2 FPS
 GreedFall پر لعبہ کم معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

GreedFall Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-3450 (3.1 GHz) / AMD FX-6300 X6 (3.5 GHz)
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64 bits)
  • VIDEO CARD: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 25 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

بحث اور تبصرے

آپ کے تبصرے اشتراک کریں