Dawn of War III پر لعبہ الٹرا معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

 Dawn of War III پر لعبہ الٹرا معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

لعبہ کارکردگی پر الٹرا معیار سیٹنگیں

کوالٹی سیٹنگیں تبدیل کریں

قرارداد 1920x1080

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
137.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
132.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
128.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
121.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
121.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
119.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
117.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
115.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
110.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
110.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
108.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
105.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
101.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
100.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
100.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
100.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
99.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
92.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
90.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
88.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
88.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
82.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
81.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
78.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
78.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
76.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
75.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
72.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
70.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
69.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
69.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
68.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
67.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
64.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
57.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
55.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
55.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
54.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
53.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
50.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
48.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
46.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
41.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
40.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
38.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
38.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
36.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
34.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
31.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
31.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
19.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
19.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
17.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
15.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
15.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
12.6 FPS

قرارداد 2560x1440

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
114.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
103.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
100.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
95.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
94.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
91.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
89.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
86.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
80.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
79.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
76.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
75.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
73.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
71.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
69.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
66.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
64.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
63.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
62.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
60.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
59.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
57.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
52.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
52.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
51.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
49.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
48.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
43.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
43.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
42.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
38.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
36.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
36.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
36.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
34.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
33.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
33.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
33.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
30.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
29.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
28.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
26.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
25.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
24.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
24.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
23.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
21.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
20.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
20.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
12.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
11.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
8.0 FPS

قرارداد 3840x2160

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
63.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
60.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
59.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
55.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
51.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
40.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
38.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
36.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
36.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
35.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
33.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
31.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
31.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
31.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
30.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
28.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
27.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
27.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
24.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
24.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
23.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
22.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
21.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
21.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
19.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
18.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
17.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
16.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
16.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
15.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
14.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
14.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
13.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
12.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
12.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
11.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
10.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
9.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
5.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
5.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
3.9 FPS
 Dawn of War III پر لعبہ الٹرا معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

Dawn of War III Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7 64-bit
  • CPU: Intel Core i3-540 3.06 GHz or AMD Phenom II X4 805 2.5 GHz.
  • RAM: 4 GB System Memory.
  • GPU RAM: 1GB Video Memory.
  • GPU: Nvidia GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 6950.
  • DX: DirectX 11.
  • HDD: 50 GB available space.

بحث اور تبصرے

آپ کے تبصرے اشتراک کریں