PlayerUnknown's Battlegrounds เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 PlayerUnknown's Battlegrounds เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
231.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
201.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
154.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
130.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
124.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
123.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
116.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
113.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
110.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
110.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
107.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
100.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
92.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
91.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
88.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
85.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
80.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
80.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
80.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
79.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
74.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
73.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
71.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
71.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
71.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
68.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
64.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
63.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
58.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
56.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
54.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
52.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
50.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
49.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
49.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
49.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
48.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
47.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
47.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
45.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
44.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
44.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
43.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
43.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
43.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
41.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
41.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
40.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
39.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
39.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
37.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
35.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
35.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
34.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
34.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
33.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
32.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
32.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
32.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
31.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
31.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
31.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
31.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
30.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
30.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
30.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
30.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
27.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
27.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
27.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
26.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
24.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
23.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
23.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
22.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
22.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
22.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
21.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
21.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
20.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
19.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
18.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
17.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
16.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
16.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
9.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
8.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
6.4 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
174.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
152.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
116.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
98.9 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
96.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
95.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
94.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
89.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
86.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
82.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
73.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
72.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
70.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
67.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
61.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
61.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
60.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
59.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
54.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
54.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
51.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
47.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
47.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
45.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
43.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
42.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
39.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
38.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
38.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
37.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
36.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
35.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
33.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
33.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
31.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
31.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
31.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
30.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
29.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
27.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
27.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
26.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
25.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
25.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
24.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
24.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
24.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
23.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
23.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
23.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
23.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
23.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
21.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
21.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
21.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
21.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
20.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
20.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
17.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
17.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
16.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
16.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
16.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
16.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
15.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
14.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
12.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
11.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
7.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
6.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
4.9 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
101.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
88.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
67.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
56.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
54.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
49.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
48.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
46.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
41.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
37.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
35.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
34.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
30.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
30.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
30.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
30.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
29.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
29.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
28.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
26.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
25.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
24.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
23.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
22.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
21.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
21.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
20.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
20.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
19.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
19.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
18.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
18.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
17.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
16.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
16.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
15.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
15.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
14.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
14.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
14.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
14.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
13.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
13.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
13.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
13.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
13.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
13.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
12.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
12.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
11.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
11.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
10.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
10.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
9.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
9.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
9.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
9.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
9.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
9.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
9.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
9.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
8.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
8.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
8.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
8.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
7.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
7.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
6.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
4.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
2.8 FPS
 PlayerUnknown's Battlegrounds เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

PlayerUnknown's Battlegrounds Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • VIDEO CARD: nVidia GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
  • PIXEL SHADER: 5.1
  • VERTEX SHADER: 5.1
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ