Ghost Recon Wildlands เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Ghost Recon Wildlands เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
109.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
100.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
90.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
83.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
79.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
79.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
78.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
76.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
75.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
75.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
72.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
71.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
69.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
68.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
67.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
65.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
65.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
64.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
61.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
60.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
59.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
55.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
51.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
50.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
50.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
48.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
47.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
45.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
45.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
43.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
42.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
42.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
38.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
34.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
30.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
29.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
26.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
25.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
22.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
20.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
12.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
12.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
11.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
8.2 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
83.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
74.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
73.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
68.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
67.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
65.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
62.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
62.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
59.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
59.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
56.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
56.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
53.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
51.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
50.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
49.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
48.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
47.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
47.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
44.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
44.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
43.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
43.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
42.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
42.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
41.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
40.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
37.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
35.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
33.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
33.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
32.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
30.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
30.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
28.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
26.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
26.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
25.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
22.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
19.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
19.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
18.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
17.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
15.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
9.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
8.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
6.1 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
65.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
56.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
49.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
48.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
46.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
45.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
43.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
41.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
36.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
32.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
30.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
30.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
30.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
29.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
27.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
27.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
27.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
25.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
25.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
25.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
20.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
19.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
19.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
19.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
18.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
17.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
17.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
16.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
15.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
14.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
14.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
13.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
12.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
11.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
10.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
10.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
8.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
5.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
3.5 FPS
 Ghost Recon Wildlands เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Ghost Recon Wildlands Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400S 3.3 GHz or AMD FX-4320 4.0 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750Ti/GTX 950 /GTX1050 or AMD HD7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 24 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ