Crysis 3 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Crysis 3 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
137.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
131.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
127.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
127.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
125.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
117.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
113.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
106.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
99.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
99.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
96.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
96.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
93.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
92.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
92.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
90.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
89.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
85.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
82.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
78.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
77.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
77.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
76.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
74.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
73.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
71.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
70.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
69.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
63.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
63.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
63.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
63.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
62.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
61.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
61.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
61.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
60.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
57.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
57.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
56.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
54.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
54.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
54.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
53.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
51.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
50.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
50.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
49.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
49.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
45.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
43.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
43.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
43.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
41.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
41.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
41.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
40.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
40.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
40.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
40.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
39.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
39.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
39.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
38.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
38.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
38.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
38.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
37.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
37.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
37.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
35.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
35.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
34.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
33.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
32.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
32.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
31.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
30.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
29.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
28.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
28.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
28.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
27.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
27.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
27.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
27.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
26.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
26.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
26.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
25.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
25.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
24.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
24.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
24.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
24.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
24.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
22.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
21.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
21.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
21.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
21.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
13.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
12.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
8.8 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
98.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
95.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
85.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
83.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
79.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
75.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
72.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
72.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
62.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
61.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
58.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
55.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
54.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
52.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
49.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
49.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
47.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
46.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
46.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
45.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
44.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
44.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
43.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
42.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
42.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
42.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
41.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
41.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
41.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
40.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
40.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
38.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
37.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
37.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
37.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
36.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
36.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
35.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
35.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
34.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
34.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
34.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
32.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
32.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
32.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
32.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
32.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
32.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
31.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
29.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
29.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
28.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
26.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
26.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
26.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
26.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
25.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
25.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
25.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
25.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
24.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
24.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
24.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
23.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
23.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
22.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
22.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
22.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
19.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
17.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
16.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
16.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
15.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
13.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
13.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
5.3 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
51.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
48.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
42.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
41.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
40.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
35.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
30.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
29.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
28.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
27.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
26.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
25.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
25.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
24.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
23.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
21.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
21.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
21.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
20.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
14.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
14.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
14.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
0.0 FPS
 Crysis 3 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Crysis 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Dual core CPU
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 3 GB
  • OS: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8
  • VIDEO CARD: DirectX 11 graphics card with 1Gb Video RAM (Geforce GTS 450/Radeon HD 5770)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ