R9 M280X กับ R9 M280X 2GB - Total War: Rome 2 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Total War: Rome 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ R9 M280X 2GB กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
32.1 FPS
1080p
30.8 FPS
1440p
20.7 FPS
1440p
19.8 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
67.1 FPS
1080p
65.8 FPS
1440p
39.7 FPS
1440p
38.8 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
88.1 FPS
1080p
86.8 FPS
1440p
66.7 FPS
1440p
65.8 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
134.1 FPS
1080p
132.8 FPS
1440p
125.7 FPS
1440p
124.8 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ