RX VEGA 6 กับ GTX 960M - Rocket League เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Rocket League การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ GTX 960M กับ i7-4790K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
43.4 FPS
1080p
110.7 FPS
1440p
18.6 FPS
1440p
47.5 FPS
2160p
8.7 FPS
2160p
22.1 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
78.4 FPS
1080p
145.7 FPS
1440p
37.6 FPS
1440p
66.5 FPS
2160p
17.7 FPS
2160p
31.1 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
99.4 FPS
1080p
166.7 FPS
1440p
64.6 FPS
1440p
93.5 FPS
2160p
33.7 FPS
2160p
47.1 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
145.4 FPS
1080p
212.7 FPS
1440p
123.6 FPS
1440p
152.5 FPS
2160p
79.7 FPS
2160p
93.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ