RX VEGA 6 กับ GTX 960M - Resident Evil 2 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Resident Evil 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ GTX 960M กับ i7-4790K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
12.5 FPS
1080p
32.0 FPS
1440p
8.5 FPS
1440p
21.5 FPS
2160p
4.2 FPS
2160p
10.6 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
47.5 FPS
1080p
67.0 FPS
1440p
27.5 FPS
1440p
40.5 FPS
2160p
13.2 FPS
2160p
19.6 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
68.5 FPS
1080p
88.0 FPS
1440p
54.5 FPS
1440p
67.5 FPS
2160p
29.2 FPS
2160p
35.6 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
114.5 FPS
1080p
134.0 FPS
1440p
113.5 FPS
1440p
126.5 FPS
2160p
75.2 FPS
2160p
81.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ