RX VEGA 6 กับ R9 M280X - Project CARS เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Project CARS การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ R9 M280X กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
11.6 FPS
1080p
29.8 FPS
1440p
8.8 FPS
1440p
22.8 FPS
2160p
6.2 FPS
2160p
16.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
46.6 FPS
1080p
64.8 FPS
1440p
27.8 FPS
1440p
41.8 FPS
2160p
15.2 FPS
2160p
25.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
67.6 FPS
1080p
85.8 FPS
1440p
54.8 FPS
1440p
68.8 FPS
2160p
31.2 FPS
2160p
41.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
113.6 FPS
1080p
131.8 FPS
1440p
113.8 FPS
1440p
127.8 FPS
2160p
77.2 FPS
2160p
87.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ