RX VEGA 6 กับ R9 M270X - Project CARS 2 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Project CARS 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ R9 M270X กับ i7-3770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
10.6 FPS
1080p
22.6 FPS
1440p
7.5 FPS
1440p
16.0 FPS
2160p
6.2 FPS
2160p
13.3 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
45.6 FPS
1080p
57.6 FPS
1440p
26.5 FPS
1440p
35.0 FPS
2160p
15.2 FPS
2160p
22.3 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
66.6 FPS
1080p
78.6 FPS
1440p
53.5 FPS
1440p
62.0 FPS
2160p
31.2 FPS
2160p
38.3 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
112.6 FPS
1080p
124.6 FPS
1440p
112.5 FPS
1440p
121.0 FPS
2160p
77.2 FPS
2160p
84.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ