RX VEGA 6 กับ R9 M280X 2GB - Need For Speed เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Need For Speed การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ R9 M280X 2GB กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X 2GB with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
12.1 FPS
1080p
29.7 FPS
1440p
9.3 FPS
1440p
23.0 FPS
2160p
6.2 FPS
2160p
15.3 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
47.1 FPS
1080p
64.7 FPS
1440p
28.3 FPS
1440p
42.0 FPS
2160p
15.2 FPS
2160p
24.3 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
68.1 FPS
1080p
85.7 FPS
1440p
55.3 FPS
1440p
69.0 FPS
2160p
31.2 FPS
2160p
40.3 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
114.1 FPS
1080p
131.7 FPS
1440p
114.3 FPS
1440p
128.0 FPS
2160p
77.2 FPS
2160p
86.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ