RX VEGA 6 กับ R9 M270X - Need For Speed: Heat เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Need For Speed: Heat การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ R9 M270X กับ i7-3770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
7.5 FPS
1080p
16.1 FPS
1440p
5.9 FPS
1440p
12.6 FPS
2160p
3.7 FPS
2160p
8.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
42.5 FPS
1080p
51.1 FPS
1440p
24.9 FPS
1440p
31.6 FPS
2160p
12.7 FPS
2160p
17.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
63.5 FPS
1080p
72.1 FPS
1440p
51.9 FPS
1440p
58.6 FPS
2160p
28.7 FPS
2160p
33.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
109.5 FPS
1080p
118.1 FPS
1440p
110.9 FPS
1440p
117.6 FPS
2160p
74.7 FPS
2160p
79.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ