R9 M280X กับ GTX 970M - Need For Speed: Heat เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Need For Speed: Heat การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ GTX 970M กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
19.4 FPS
1080p
30.2 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
23.7 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
15.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
54.4 FPS
1080p
65.2 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
42.7 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
24.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
75.4 FPS
1080p
86.2 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
69.7 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
40.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
121.4 FPS
1080p
132.2 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
128.7 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
86.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ