R9 M280X กับ R9 M270X - Need For Speed: Heat เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Need For Speed: Heat การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ R9 M270X กับ i7-3770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K R9 M270X with i7-3770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
19.4 FPS
1080p
16.1 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
12.6 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
8.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
54.4 FPS
1080p
51.1 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
31.6 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
17.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
75.4 FPS
1080p
72.1 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
58.6 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
33.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
121.4 FPS
1080p
118.1 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
117.6 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
79.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ