R9 M280X กับ R9 M280X 2GB - Metro: Last Light เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Metro: Last Light การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ R9 M280X 2GB กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
33.6 FPS
1080p
32.2 FPS
1440p
27.7 FPS
1440p
26.5 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
68.6 FPS
1080p
67.2 FPS
1440p
46.7 FPS
1440p
45.5 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
89.6 FPS
1080p
88.2 FPS
1440p
73.7 FPS
1440p
72.5 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
135.6 FPS
1080p
134.2 FPS
1440p
132.7 FPS
1440p
131.5 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ