GTX 1660 กับ RX 590 - Metro Exodus เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Metro Exodus การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1660 กับ i7-8700K และ RX 590 กับ i7-8700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
46.5 FPS
1080p
41.2 FPS
1440p
36.1 FPS
1440p
32.0 FPS
2160p
22.7 FPS
2160p
20.1 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
81.5 FPS
1080p
76.2 FPS
1440p
55.1 FPS
1440p
51.0 FPS
2160p
31.7 FPS
2160p
29.1 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
102.5 FPS
1080p
97.2 FPS
1440p
82.1 FPS
1440p
78.0 FPS
2160p
47.7 FPS
2160p
45.1 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
148.5 FPS
1080p
143.2 FPS
1440p
141.1 FPS
1440p
137.0 FPS
2160p
93.7 FPS
2160p
91.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ