GTX 1660 Ti กับ RX Vega 64 - Metro Exodus เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Metro Exodus การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1660 Ti กับ i7-8700K และ RX Vega 64 กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
52.8 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
41.0 FPS
1440p
43.6 FPS
2160p
25.8 FPS
2160p
27.4 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
87.8 FPS
1080p
91.0 FPS
1440p
60.0 FPS
1440p
62.6 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
36.4 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
108.8 FPS
1080p
112.0 FPS
1440p
87.0 FPS
1440p
89.6 FPS
2160p
50.8 FPS
2160p
52.4 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
154.8 FPS
1080p
158.0 FPS
1440p
146.0 FPS
1440p
148.6 FPS
2160p
96.8 FPS
2160p
98.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ