RX VEGA 6 กับ GTX 960M - Metro Exodus เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Metro Exodus การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ GTX 960M กับ i7-4790K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
5.6 FPS
1080p
14.2 FPS
1440p
4.3 FPS
1440p
11.1 FPS
2160p
2.7 FPS
2160p
6.9 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
40.6 FPS
1080p
49.2 FPS
1440p
23.3 FPS
1440p
30.1 FPS
2160p
11.7 FPS
2160p
15.9 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
61.6 FPS
1080p
70.2 FPS
1440p
50.3 FPS
1440p
57.1 FPS
2160p
27.7 FPS
2160p
31.9 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
107.6 FPS
1080p
116.2 FPS
1440p
109.3 FPS
1440p
116.1 FPS
2160p
73.7 FPS
2160p
77.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ