RX VEGA 6 กับ R9 M270X - Metro Exodus เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Metro Exodus การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ R9 M270X กับ i7-3770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
5.6 FPS
1080p
12.0 FPS
1440p
4.3 FPS
1440p
9.3 FPS
2160p
2.7 FPS
2160p
5.9 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
40.6 FPS
1080p
47.0 FPS
1440p
23.3 FPS
1440p
28.3 FPS
2160p
11.7 FPS
2160p
14.9 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
61.6 FPS
1080p
68.0 FPS
1440p
50.3 FPS
1440p
55.3 FPS
2160p
27.7 FPS
2160p
30.9 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
107.6 FPS
1080p
114.0 FPS
1440p
109.3 FPS
1440p
114.3 FPS
2160p
73.7 FPS
2160p
76.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ