RX 570 กับ GTX 970 - Metro Exodus เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Metro Exodus การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX 570 กับ i7-7700K และ GTX 970 กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX 570 with i7-7700K GTX 970 with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
32.9 FPS
1080p
31.8 FPS
1440p
25.6 FPS
1440p
24.7 FPS
2160p
16.1 FPS
2160p
15.5 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
67.9 FPS
1080p
66.8 FPS
1440p
44.6 FPS
1440p
43.7 FPS
2160p
25.1 FPS
2160p
24.5 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
88.9 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
71.6 FPS
1440p
70.7 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
40.5 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
134.9 FPS
1080p
133.8 FPS
1440p
130.6 FPS
1440p
129.7 FPS
2160p
87.1 FPS
2160p
86.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ