RX VEGA 6 กับ GTX 960M - League of Legends เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


League of Legends การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ GTX 960M กับ i7-4790K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
55.8 FPS
1080p
142.4 FPS
1440p
31.0 FPS
1440p
79.1 FPS
2160p
12.4 FPS
2160p
31.6 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
90.8 FPS
1080p
177.4 FPS
1440p
50.0 FPS
1440p
98.1 FPS
2160p
21.4 FPS
2160p
40.6 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
111.8 FPS
1080p
198.4 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
125.1 FPS
2160p
37.4 FPS
2160p
56.6 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
157.8 FPS
1080p
244.4 FPS
1440p
136.0 FPS
1440p
184.1 FPS
2160p
83.4 FPS
2160p
102.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ