R9 M280X กับ R9 M280X 2GB - League of Legends เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


League of Legends การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ R9 M280X 2GB กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
144.3 FPS
1080p
138.1 FPS
1440p
80.1 FPS
1440p
76.7 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
30.7 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
179.3 FPS
1080p
173.1 FPS
1440p
99.1 FPS
1440p
95.7 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
39.7 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
200.3 FPS
1080p
194.1 FPS
1440p
126.1 FPS
1440p
122.7 FPS
2160p
57.1 FPS
2160p
55.7 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
246.3 FPS
1080p
240.1 FPS
1440p
185.1 FPS
1440p
181.7 FPS
2160p
103.1 FPS
2160p
101.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ