RX VEGA 6 กับ GTX 960M - Just Cause 4 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Just Cause 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ GTX 960M กับ i7-4790K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
8.1 FPS
1080p
20.6 FPS
1440p
6.0 FPS
1440p
15.2 FPS
2160p
3.1 FPS
2160p
7.9 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
43.1 FPS
1080p
55.6 FPS
1440p
25.0 FPS
1440p
34.2 FPS
2160p
12.1 FPS
2160p
16.9 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
64.1 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
52.0 FPS
1440p
61.2 FPS
2160p
28.1 FPS
2160p
32.9 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
110.1 FPS
1080p
122.6 FPS
1440p
111.0 FPS
1440p
120.2 FPS
2160p
74.1 FPS
2160p
78.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ