R9 M280X กับ R9 M280X 2GB - Grand Theft Auto V เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Grand Theft Auto V การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ R9 M280X 2GB กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
24.9 FPS
1080p
23.9 FPS
1440p
0.0 FPS
1440p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
59.9 FPS
1080p
58.9 FPS
1440p
19.0 FPS
1440p
19.0 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
80.9 FPS
1080p
79.9 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
126.9 FPS
1080p
125.9 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ