RX VEGA 6 กับ R9 M280X 2GB - Gears of War 5 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Gears of War 5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ R9 M280X 2GB กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X 2GB with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
8.1 FPS
1080p
21.0 FPS
1440p
5.9 FPS
1440p
15.2 FPS
2160p
3.7 FPS
2160p
9.6 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
43.1 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
24.9 FPS
1440p
34.2 FPS
2160p
12.7 FPS
2160p
18.6 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
64.1 FPS
1080p
77.0 FPS
1440p
51.9 FPS
1440p
61.2 FPS
2160p
28.7 FPS
2160p
34.6 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
110.1 FPS
1080p
123.0 FPS
1440p
110.9 FPS
1440p
120.2 FPS
2160p
74.7 FPS
2160p
80.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ