R9 M280X กับ RX 550X Mobile - Gears of War 5 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Gears of War 5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ RX 550X Mobile กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
21.0 FPS
1080p
11.3 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
8.2 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
5.2 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
56.0 FPS
1080p
46.3 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
27.2 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
14.2 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
77.0 FPS
1080p
67.3 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
54.2 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
30.2 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
123.0 FPS
1080p
113.3 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
113.2 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
76.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ