R9 M280X กับ R9 M280X 2GB - For Honor เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


For Honor การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ R9 M280X 2GB กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
38.5 FPS
1080p
36.8 FPS
1440p
22.5 FPS
1440p
21.5 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
10.7 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
73.5 FPS
1080p
71.8 FPS
1440p
41.5 FPS
1440p
40.5 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
19.7 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
94.5 FPS
1080p
92.8 FPS
1440p
68.5 FPS
1440p
67.5 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
35.7 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
140.5 FPS
1080p
138.8 FPS
1440p
127.5 FPS
1440p
126.5 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
81.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ