R9 M280X กับ GTX 970M - Far Cry New Dawn เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Far Cry New Dawn การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ GTX 970M กับ i7-4770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
23.8 FPS
1080p
40.1 FPS
1440p
18.5 FPS
1440p
31.1 FPS
2160p
9.8 FPS
2160p
16.5 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
58.8 FPS
1080p
75.1 FPS
1440p
37.5 FPS
1440p
50.1 FPS
2160p
18.8 FPS
2160p
25.5 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
79.8 FPS
1080p
96.1 FPS
1440p
64.5 FPS
1440p
77.1 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
41.5 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
125.8 FPS
1080p
142.1 FPS
1440p
123.5 FPS
1440p
136.1 FPS
2160p
80.8 FPS
2160p
87.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ