R9 M280X กับ GTX 770M - Far Cry New Dawn เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Far Cry New Dawn การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ GTX 770M กับ i7-3770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K GTX 770M with i7-3770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
23.8 FPS
1080p
29.7 FPS
1440p
18.5 FPS
1440p
23.1 FPS
2160p
9.8 FPS
2160p
12.2 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
58.8 FPS
1080p
64.7 FPS
1440p
37.5 FPS
1440p
42.1 FPS
2160p
18.8 FPS
2160p
21.2 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
79.8 FPS
1080p
85.7 FPS
1440p
64.5 FPS
1440p
69.1 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
37.2 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
125.8 FPS
1080p
131.7 FPS
1440p
123.5 FPS
1440p
128.1 FPS
2160p
80.8 FPS
2160p
83.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ