R9 M280X กับ RX 480 Mobile - Far Cry New Dawn เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Far Cry New Dawn การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ RX 480 Mobile กับ i7-6700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K RX 480 Mobile with i7-6700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
23.8 FPS
1080p
41.6 FPS
1440p
18.5 FPS
1440p
32.3 FPS
2160p
9.8 FPS
2160p
17.1 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
58.8 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
37.5 FPS
1440p
51.3 FPS
2160p
18.8 FPS
2160p
26.1 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
79.8 FPS
1080p
97.6 FPS
1440p
64.5 FPS
1440p
78.3 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
42.1 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
125.8 FPS
1080p
143.6 FPS
1440p
123.5 FPS
1440p
137.3 FPS
2160p
80.8 FPS
2160p
88.1 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ