GTX 1660 Ti กับ RX Vega 64 - Doom เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Doom การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1660 Ti กับ i7-8700K และ RX Vega 64 กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
160.6 FPS
1080p
188.5 FPS
1440p
114.3 FPS
1440p
139.1 FPS
2160p
60.7 FPS
2160p
73.4 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
195.6 FPS
1080p
223.5 FPS
1440p
133.3 FPS
1440p
158.1 FPS
2160p
69.7 FPS
2160p
82.4 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
216.6 FPS
1080p
244.5 FPS
1440p
160.3 FPS
1440p
185.1 FPS
2160p
85.7 FPS
2160p
98.4 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
262.6 FPS
1080p
290.5 FPS
1440p
219.3 FPS
1440p
244.1 FPS
2160p
131.7 FPS
2160p
144.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ