RTX 2070 SUPER กับ RTX 2060 SUPER - Destiny 2 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Destiny 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RTX 2070 SUPER กับ i7-8700K และ RTX 2060 SUPER กับ i7-8700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
187.0 FPS
1080p
162.0 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
135.0 FPS
2160p
82.0 FPS
2160p
69.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
222.0 FPS
1080p
197.0 FPS
1440p
178.0 FPS
1440p
154.0 FPS
2160p
91.0 FPS
2160p
78.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
243.0 FPS
1080p
218.0 FPS
1440p
205.0 FPS
1440p
181.0 FPS
2160p
107.0 FPS
2160p
94.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
289.0 FPS
1080p
264.0 FPS
1440p
264.0 FPS
1440p
240.0 FPS
2160p
153.0 FPS
2160p
140.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ