GTX 1660 กับ GTX 1660 Ti - Destiny 2 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Destiny 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1660 กับ i7-8700K และ GTX 1660 Ti กับ i7-8700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
123.7 FPS
1080p
140.6 FPS
1440p
106.2 FPS
1440p
120.6 FPS
2160p
53.5 FPS
2160p
60.8 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
158.7 FPS
1080p
175.6 FPS
1440p
125.2 FPS
1440p
139.6 FPS
2160p
62.5 FPS
2160p
69.8 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
179.7 FPS
1080p
196.6 FPS
1440p
152.2 FPS
1440p
166.6 FPS
2160p
78.5 FPS
2160p
85.8 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
225.7 FPS
1080p
242.6 FPS
1440p
211.2 FPS
1440p
225.6 FPS
2160p
124.5 FPS
2160p
131.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ