GTX 1650 SUPER กับ GTX 1060 6GB - Destiny 2 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Destiny 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1650 SUPER กับ i7-8700K และ GTX 1060 6GB กับ i7-6700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
107.1 FPS
1080p
81.9 FPS
1440p
91.4 FPS
1440p
70.2 FPS
2160p
46.2 FPS
2160p
35.1 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
142.1 FPS
1080p
116.9 FPS
1440p
110.4 FPS
1440p
89.2 FPS
2160p
55.2 FPS
2160p
44.1 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
163.1 FPS
1080p
137.9 FPS
1440p
137.4 FPS
1440p
116.2 FPS
2160p
71.2 FPS
2160p
60.1 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
209.1 FPS
1080p
183.9 FPS
1440p
196.4 FPS
1440p
175.2 FPS
2160p
117.2 FPS
2160p
106.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ