RX 590 กับ GTX 980 Ti - Destiny 2 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Destiny 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX 590 กับ i7-8700K และ GTX 980 Ti กับ i7-4790K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
109.6 FPS
1080p
111.0 FPS
1440p
93.8 FPS
1440p
95.0 FPS
2160p
46.3 FPS
2160p
47.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
144.6 FPS
1080p
146.0 FPS
1440p
112.8 FPS
1440p
114.0 FPS
2160p
55.3 FPS
2160p
56.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
165.6 FPS
1080p
167.0 FPS
1440p
139.8 FPS
1440p
141.0 FPS
2160p
71.3 FPS
2160p
72.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
211.6 FPS
1080p
213.0 FPS
1440p
198.8 FPS
1440p
200.0 FPS
2160p
117.3 FPS
2160p
118.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ