RX 5600 XT กับ GTX 1660 SUPER - Destiny 2 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Destiny 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX 5600 XT กับ i7-8700K และ GTX 1660 SUPER กับ i7-8700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
140.0 FPS
1080p
132.0 FPS
1440p
120.0 FPS
1440p
113.0 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
57.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
175.0 FPS
1080p
167.0 FPS
1440p
139.0 FPS
1440p
132.0 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
66.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
196.0 FPS
1080p
188.0 FPS
1440p
166.0 FPS
1440p
159.0 FPS
2160p
85.0 FPS
2160p
82.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
242.0 FPS
1080p
234.0 FPS
1440p
225.0 FPS
1440p
218.0 FPS
2160p
131.0 FPS
2160p
128.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ